Travel Management

bild_travel_management.jpgReisebyråets kompetanse er viktigere enn noen gang.

Travel Management handler om å håndtere hele reiseprosessen innenfor en bedrift/organisasjon. I dag utgjør reiserelaterte kostnader en av de største kostnadene det er mulig å påvirke for bedriftene og myndighetene. Derfor krever innkjøp av og administrasjon av tjenestereise minst samme oppmerksomhet og kunnskap som de øvrige elementene i en bedrift. Forretningsreisebransjen blir dessuten mer kompleks på grunn av en rask utvikling generelt, med flere aktører og ny teknologi.

Ticket Travel Management tar seg av hele organisasjonen og hele reiseprosessen hos bedrifter og myndigheter. Med mange års erfaring innen området er Ticket Biz eksperter på å hjelpe bedrifter og myndigheter til å utvikle, forbedre og effektivisere sin reiseadministrasjon.