Kvalitet

KvalitetKvalitetspolicy

Ticket Biz er et forretningsreisebyrå som tilbyr en helhetsløsning for reise- og møtehåndtering til nordiska bedrifter og organisasjoner. Med vår kompetanse hjelper vi bedrifter med smarte og kostnadseffektive løsninger for møter og reiserelaterte tjenester.
Kvalitet er å kunne møte kundens uttalte og ikke uttalte behov, krav og forventninger så vel som å oppfylle de krav myndighetene stiller til oss. Vår arbeidsmetode er prosessorientert og er basert på kundens ønsker og behov. Vi definerer kvalitet som kundens totale opplevelse av Ticket Biz.

Vi oppnår kvalitet gjennom å:

  • alltid levere i henhold til kundens forventninger og krav
  • oppfylle de krav myndighetene setter til oss
  • skapa tillit til oss som partner og leverandør
  • være en del av kundens daglige virksomhet
  • kontinuerlig forbedre Ticket Biz sine produkter og tjenester

Gjennom å møte kundenes forventninger bidrar vi aktivt til deres fremgang. For å effektivt kunne levere relevante tjenester og løsninger skal vi hele tiden utvikle Ticket Biz sine produkter og prosesser. Dette innebærer også at vi må arbeide aktivt med å utvikle de ansatte i Ticket Biz. Kompetanse, erfaring og kreativiteten til de ansatte skal ivaretas slik at hele potensialet for firmaet blir utnyttet.

Høy og stabil kvalitet er meget viktig for Ticket Biz og våre kunder som dermed kan stole på at de reiser og billetter som de bestiller er korrekte, leveres til tiden og tilsvarer forventningene.

Ticket Biz arbeider dessuten etter et positivt verdigrunnlag som gjennomsyrer hele organisasjonen.